Audity 

 

Wróć 

Audit, czyli weryfikacja stopnia zgodności postępowania z kryteriami – przepisami prawa, wewnętrznymi regulaminami, ustaleniami, pozwala na ocenę obszaru oraz w konsekwencji jego doskonalenie.

W czasie naszych doświadczeń zauważamy 3 przyczyny, ze względu na które warto przeprowadzić audit przez zewnętrznych dostawców:

  • Czas - w czasie funkcjonowania trudno jest znaleźć chwilę by spojrzeć na swój dział i go zweryfikować. Pracownicy często przekładają audity ze względu na to, że mają do zrealizowania ważniejsze (w ich opinii) zadania. Każdy kierownik swojego działu odpowiedzialny za swój obszar, w pierwszej kolejności koncentruje się na wynikach procesów.
  • Niezależność – niezwykle trudno jest być obiektywnym w czasie auditu będąc pracownikiem czy kierownikiem firmy. Zewnętrzny auditor jest wolny od uprzedzeń; nie zna relacji prywatnych pracowników oraz nie jest częścią auditowanego zespołu.
  • Wiedza – zmiany w przepisach nie ułatwiają życia przedsiębiorcom. Wiedza zewnętrznego dostawcy pozwala na auditowanie obszaru bez konieczności czaso- i kosztochłonnego przeszkolenia pracownika.

Pewność, że postępujemy zgodnie z wytycznymi prawa sprawia, iż możemy skupić się na kliencie oraz rozwijaniu swojego biznesu. Weryfikacja zgodności postępowania z przepisami prawa pozwala na unikanie wysokich kar pieniężnych.

Zamów audit 

Znajdź nas na: