Jesteśmy grupą doświadczonych ekspertów i specjalistów działających w obszarze prawa pracy

  oraz zarządzania zasobami ludzkimi. 

 

Kinga Bojanowska- Lorenc

Marcin Szelka 

Hanna Michalska 

Sylwia Bojanowska Dekert

Nasz zespół

Jestem menedżerem zarządzania instytucjami kultury, nauczycielem mianowanym, pedagogiem, trenerem zawodowym. Ukończyłam studia na kierunku Kulturoznawstwo oraz Pedagogika, a także studia podyplomowe na kierunku Terapia Ruchowa oraz gimnastyka kompensacyjno – korekcyjna z elementami masażu. Od kliku lat prowadzę autorskie kursy i warsztaty związane z profesjonalną opieką m.in.: „Mobilny opiekun dzienny” zgodnie z Ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz.U. Nr 45, poz. 235) oraz „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”, Opiekun osób starszych”, „Opiekun dzienny”, „Opiekun dziecięcy”.

Jestem konsultantem HR oraz certyfikowanym trenerem. W Kadrowcu Plus pełnię funkcję Managera Projektu. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności Doradztwo Zawodowe i Personalne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jestem absolwentką studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (EMBA) na  Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ukończyłam Roczną Szkołę Analizy Transakcyjnej, ze szkoleniem 101, gdzie zdobyłam certyfikat Konsultanta HR. Posiadam wiedzę oraz narzędzia do diagnozy organizacji w oparciu o koncepcję AT realizowaną na 5 poziomach: kultury organizacyjnej, procedur i procesów, relacji w zespołach, jednostki, sprawności organizacyjnej. Na jej podstawie opracowuję plan interwencji dopasowany do potrzeb i możliwości organizacji, którego celem jest wydobycie z organizacji jej pełnego potencjału. 
Jestem absolwentką rocznego studium trenerskiego, przygotowującego do pracy z grupą metodą warsztatową, zakończonego egzaminem praktycznym pod bezpośrednią superwizją. Prowadziłam i prowadzę szkolenia m.in. z zakresu: komunikacji, budowania zespołu, przywództwa i zarządzania zespołem, etyki biznesu i wartości korporacyjnych, wypalenia zawodowego, kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi.
Ponadto ukończyłam szkolenia:

 • Roczne Polsko-Niemieckie Studium Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

 • Trening Menedżerski

 • Przywództwo sytuacyjne Blanchard’a

 • Style komunikacji - Puzzle DISC model

 • Coaching i Mentoring

 • Zarządzanie czasem

 • Trening rozwoju osobistego

 • Zaawansowany trening asertywności

 • Lean office.

Moim motto jest ciągłe doskonalenia i rozwój. Zgodnie z nim regularnie aktualizuję swoją wiedzę i podnoszę kwalifikacje poprzez udział w warsztatach, konferencjach, szkoleniach. Swobodnie posługuję się językiem angielskim, posiadam międzynarodowy certyfikat Business English Certificate Vantage, ESOL Examinations University of Cambridge. 
Od wielu lat związana jestem zawodowo z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi, w tym części kadrowo- płacowej. Od 2000 roku pomagam przedsiębiorstwom we właściwym utrzymywaniu procesów HR-owych. Pełniąc funkcję menedżera HR w dużej międzynarodowej firmie przeprowadziłam transformację funkcji personalnej w organizacji – od działu kadr i płac do działu HR. Zoptymalizowałam procesy personalne i kadrowo-płacowe poprzez automatyzację działań i zastosowanie narzędzi elektronicznych. Współtworzyłam i wdrażałam międzynarodowy program on-line do zarządzania rekrutacjami oraz platformę e-learningową dla pracowników. Projektowałam i wdrażałam programy rozwoju pracowników, w tym program rozwoju przywództwa, system ocen pracowniczych, procesy kształtujące kulturę organizacyjną firmy opartą na wartościach korporacyjnych, procesy usprawniające komunikacją wewnętrzną. Współtworzyłam i wdrażałam kodeks etyki biznesu, systemy wynagrodzeń i motywacyjne, zrealizowałam projekt wartościowania pracy w oparciu o metodologię HAY Group. Brałam udział w międzynarodowych projektach dotyczących wdrożenia globalnych narzędzi komunikacji wewnętrznej w Grupie. Realizowałam działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR) oraz budowania pozytywnego wizerunku i marki pracodawcy (Employer Branding).  Pracowałam w oparciu o koncepcję Lean. 
Zrealizowałam kilkaset procesów rekrutacji, na stanowiska ze wszystkich szczebli zawodowych (stanowiska produkcyjne, specjaliści, handlowcy, menedżerskie). Stosuję zaawansowane narzędzia rekrutacyjne m.in. próbki pracy, assessment center, testy.
Posiadam wieloletnie doświadczenie menedżerskie. Zarządzałam zespołem, budżetem wynagrodzeń i ZFŚS, brałam udział w projektach mapowania pracy i analizy ryzyka, współpracowałam ze związkami zawodowymi, współtworzyłam strategię przedsiębiorstwa.

Jestem doradcą, trenerem w zakresie zarządzania organizacją oraz inicjatorem powstania Projektu Kadrowiec Plus.  
Od wielu lat związana jestem zawodowo z obszarem zarządzania. Dzięki stałej współpracy z przedsiębiorstwami i dostrzegania powtarzających się schematów wymagających doskonalenia w przedsiębiorstwach, postanowiłam wyjść temu naprzeciw i pomóc organizacjom w efektywniejszym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Projektu Kadrowiec Plus jest efektem mojego wieloletniego doświadczenia ww. współpracy z klientem oraz odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku.
Na co dzień pomagam firmom we właściwym zarządzaniu przedsiębiorstwem, jestem ekspertem w obszarze systemów zarządzania zarówno branżowych jak i opartych na standardach m.in. norm ISO. Przygotowuję organizacje z różnych branż do uzyskania certyfikatów zgodności działania z ww. standardami.  Posiadam bogate doświadczenie w prowadzeniu audytów z obszaru zarządzania.
Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji kierunek Administracja Gospodarcza na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Jestem absolwentką studiów podyplomowych Zarządzanie przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a także studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Psychologia w zarządzaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Jestem Certyfikowanym Trenerem Biznesu, prowadzę autorskie szkolenia i warsztaty dla różnych grup zawodowych z zakresu systemów zarządzania, takich jak np.: społecznej odpowiedzialności biznesu, bezpieczeństwa danych i informacji, zarządzania jakością. Jestem wykładowcą na studiach podyplomowych 
w  WSB Poznaniu, Bydgoszczy i Toruniu  oraz certyfikowanym trenerem w jednostce certyfikującej TUV SUD Polska Sp. o.o. 
Ponadto ukończyłam m.in. szkolenia:

 • Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

 • Pełnomocnik systemów zintegrowanych ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS

 • Coaching menedżerski

 • Trening Menadżerski- Prawne i finansowe aspekty zarządzania dla wyższej kadry

 • Trening Menadżerski- Zarządzanie zespołem dla wyższej kadry menedżerskiej

 • Podejście procesowe

 • Lean management 

„Mój zawód to moja pasja, uwielbiam pracę z ludźmi” to moje motto. Zgodnie z nim angażuję się w to, co robię, cieszę z sukcesów moich klientów, wspólnych rozwiązań i wypracowanych pomysłów. To Ludzie inspirują i napędzają mnie do pracy. 
Na przestrzeni lat, począwszy od roku 1997, moja ścieżka zawodowa ewaluowała. Na początku swojej kariery zawodowej zajmowałam się pracą na stanowisku samodzielnego specjalisty, a następnie zarządzałam i koordynowałam procesami zarządzania w różnych organizacjach, na które składały się obszary ZZL, BHP, bezpieczeństwo danych. Jako menedżer wyższego szczebla odpowiadałam za współopracowanie i realizację strategii firmy. Od 2012 roku zajmuję się doradztwem w obszarze zarządzania na poziomie całej organizacji. Posiadam doświadczenie w zakresie optymalizacji procesów i narzędzi zarządczych zarówno w przedsiębiorstwach i instytucjach działających w różnych branżach, z kapitałem polskim jak i w międzynarodowych korporacjach. Posiadam także doświadczenie w zakresie budowania relacji oraz prowadzenia negocjacji z partnerami społecznymi. Zrealizowałam kilkadziesiąt projektów doradczo – wdrożonych oraz setki szkoleń z obszaru zarządzania. Dodatkowo posiadam wieloletnie doświadczenie menedżerskie w tym w zakresie zarzadzania zespołem, budżetem i realizacją zadań strategicznych.  
 

Jestem psychologiem, trenerem i coachem. Od zawsze lubiłem przyglądać się ludziom i poznawać ich motywy w sferze zawodowej, rozwoju osobistego i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. 
Wiem jak niełatwo jest przełożyć zdobytą wiedzę np. ze szkoleń na konkretne działania i nawyki. Właśnie dlatego moje zainteresowania koncentrują się wokół tego jak efektywnie wprowadzać zmiany w ujęciu indywidualnym i organizacyjnym. Wspólnie z klientami opracowuję skuteczne procesy wdrożenia zmian w codzienne życie firm i ich pracowników. 
Nieustanny postęp technologiczny, brak odpowiednio wykwalifikowanych kadr oraz duże różnice w zakresie potrzeb i oczekiwań pomiędzy poszczególnymi generacjami pracowników stanowią nie lada wyzwanie. Dlatego wspieram klientów w tworzeniu przyjaznych miejsc pracy, dających pracownikom możliwość ciągłego rozwoju.
Poza rolą wspierającą, chętnie dziele się wiedzą dotyczącą efektywnej komunikacji, budowania relacji oraz identyfikowania i wzmacniania motywacji pracowników.
W swojej pracy wykorzystuje doświadczenie zawodowe z różnych branż, zdobytą wiedzę oraz szerokie zainteresowania związane m.in. z zarządzaniem oraz nowoczesnymi technologiami. 
Jeżeli podobnie jak ja definiujesz wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami i chcesz na nie skutecznie odpowiadać - Zapraszam do współpracy!

Wróć 

(+48) 785 101 018

info@kadrowiecplus.pl

(+48) 515 291 178

info@kadrowiecplus.pl

info@kadrowiecplus.pl

info@kadrowiecplus.pl

Znajdź nas na: