Początkujący rekruter

Akademia Menadżera

Rodzaje szkoleń

Zarządzanie zespołem

Skuteczne wyznaczanie celów i zadań

Motywowanie źródłem sukcesu w organizacji

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

Opisywanie i wartościowanie stanowisk pracy

Komunikacja w zarządzaniu

Wypalenie zawodowe

Skuteczna rekrutacja

Dlaczego tak wiele osób osiąga prawdziwy sukces? W jaki sposób podejmują decyzje i czym się kierują decydując o istotnych kwestiach w swoim życiu? Jak radzą sobie z przeszkodami, które napotykają każdego dnia?

Sukces tkwi w dobrze wyznaczonych celach!

Jesteś zainteresowany poznaniem najlepszych technik skutecznego wyznaczania celów i zadań? Brakuje Ci motywacji lub gubisz się lub poddajesz w trakcie realizacji swoich planów? Nie trać czasu. Dziś jest najlepszy moment, aby ruszyć do działania. Poznaj praktyczne i efektywne sposoby na wyznaczanie celów i zadań. Wyrób w sobie nawyk utrzymywania efektu szkolenia każdego dnia. Skuteczne określanie celów to nie tylko ich zaplanowanie! Liczy się działanie, osiąganie i ocenianie efektów. Bądź wytrwały w osiąganiu swojego planu, radź sobie z przeszkodami, NIE PODDAWAJ SIĘ!

Nazwa szkolenia: Skuteczne wyznaczanie celów i zadań

Typ szkolenia: Otwarte

Szkolenie dla: Przekazanie wiedzy na temat skutecznego wyznaczania celów i zadań w celu wzmocnienia motywacji i osiągnięcia co raz lepszych wyników przez zespół.

Program szkolenia:

Dlaczego wyznaczamy zadania - źródła potrzeb rozwojowych, celów i zadań wyznaczanych pracownikom
Ustalanie celów
Zasad SMART w praktyce
Ustalanie kryteriów realizacji celu)
Uzgadnianie celu z pracownikami - podejście motywacyjne, zapewnianie wsparcia
Komunikowanie celów i oczekiwań
Monitorowanie i ocena realizacji celów i zadań
Udzielanie informacji zwrotnej

Zajęcia mają charakter wykładowo - warsztatowy: praktyczne zadania grupowe, dyskusje, odgrywanie ról, opisy sytuacji i przypadków itp.
Po zakończeniu szkolenia mogą zostać wyznaczane dla uczestników działania poszkoleniowe: tj.: zadania wdrożeniowe - konkretne zadania pozwalające na zastosowanie pozyskanych podczas warsztatu wiedzy i umiejętności w swojej codziennej pracy.

Kurs uruchamiamy po zebraniu się grupy warsztatowej - min. 6 osób.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA - 2 dni (16h)

Cena: 390,00 zł + VAT

Wróć

Zapisz się

Pobierz pdf

Wróć

Zapisz się

Pobierz pdf

Twojemu zespołowi brakuje motywacji do pracy? Coraz częściej zauważasz niezadowolenie i konflikty? Jedną z funkcji zarządzania jest właśnie proces motywowania. Jest to mechanizm regulujący zachowanie danej osoby, skłonność człowieka do zachowywania się w konkretny sposób. Motywacja jest niezwykle ważnym czynnikiem w procesie zarządzania zasobami ludzkimi.

„Motywacja jest tym, co pozwala Ci zacząć. Nawyk jest tym co pozwala Ci wytrwać” ~Jim Ryun

Zapisz się już dziś i poznaj systemy motywacyjne, które możesz zastosować w swoim zespole, opanuj dostosowywanie motywacji w zależności od etapu rozwoju pracownika, naucz się metod prawidłowego komunikowania o systemach motywacji.

Nazwa szkolenia: Motywowanie źródłem sukcesu w organizacji

Typ szkolenia: Otwarte

Szkolenie dla: Rozpoznanie przez uczestników własnych motywatorów. Pozyskanie wiedzy nt. różnych teorii motywacji, rozwijanie umiejętności rozpoznawania i stosowania odpowiednich czynników motywacyjnych wobec współpracowników oraz planowanie działań rozwijających motywację w zależności od potrzeb pracowników.


Program szkolenia:
Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
Cele życiowe – indywidualne źródła motywacji
Teorie motywacji
Motywowanie pracowników – metody
Motywowanie pracowników w zależności od etapu rozwoju pracownika
Systemy motywacyjne dla twoje organizacji czyli jak wykorzystać to co masz?

Zajęcia mają charakter wykładowo - warsztatowy: praktyczne zadania grupowe i indywidualne, dyskusje, odgrywanie ról, kwestionariusze indywidualne, opisy sytuacji i przypadków itp..

Po zakończeniu szkolenia mogą zostać wyznaczane dla uczestników działania poszkoleniowe: tj.: zadania wdrożeniowe - konkretne zadania pozwalające na zastosowanie pozyskanych podczas warsztatu wiedzy i umiejętności w swojej codziennej pracy.

Kurs uruchamiamy po zebraniu się grupy warsztatowej - min. 6 osób.


CZAS TRWANIA SZKOLENIA - 2 dni (16h)

Cena: 390,00 + VAT

 

Wróć

Zapisz się

Pobierz pdf

Wróć

Zapisz się

Pobierz pdf

Wróć

Zapisz się

Pobierz pdf

Wróć

Zapisz się

Pobierz pdf

Wróć

Zapisz się

Pobierz pdf

Szkolenie dwudniowe

Szkolenie jednodniowe

Pobierz pdf

Zapisz się

Wróć

SZKOLENIE DWUDNIOWE

Typ szkolenia: zamknięte

Termin realizacji: do uzgodnienia z klientem

Miejsce realizacji: siedziba klienta lub miejsce wskazane przez klienta

Forma prowadzenia: warsztat, aktywne metody angażujące uczestników, mini wykłady, ćwiczenia grupowe i indywidualne, testy, dyskusje, scenki rodzajowe. W szkoleniu bierze udział cały zespół 25 osób, prowadzone przez 2 trenerów.

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe (16h szkoleniowych)

Program szkolenia:

Dzień I – „Rozpoznanie”

Pierwszy dzień szkolenia ma na celu zapoznanie z tematem wypalenia zawodowego i stresu – jako głównej przyczyny wypalenia zawodowego. Uczestnicy dowiedzą się jakie predyspozycje osobowościowe zwiększają podatność na wypalenie zawodowe. Oprócz wiedzy na temat zjawiska uczestnicy będą zdobywać wiedzę o sobie samych, bowiem samoświadomość jest czynnikiem przeciwdziałającym wypaleniu zawodowemu. W tym dniu uczestnicy zostaną zaproszeni do zdefiniowania stresujących sytuacji i trudności jakie napotykają w pracy oraz do rozpoznania własnych zachowań, reakcji i strategii radzenia sobie - dokonają autodiagnozy.

 1. Wypalenie zawodowe

 • wprowadzenie pojęcia wypalenia zawodowego

 • psychologiczny zespół objawów wypalenia zawodowego

 • trzy wymiary wypalenia

 • mechanizmy podtrzymujące wypalenie zawodowe

 • analiza predyspozycji osobowościowych i zawodowych

 1. Stres

  • definicja i mechanizmy działania stresu

  • przyczyny powstawania stresu

  • reakcje na stres, następstwa psychofizyczne długotrwałego stresu

  • własne wzorce zachowania w sytuacji stresowej

 2. Adekwatna samoocena jako czynnik profilaktyki

  • kwestionariusz autodiagnozy

  • kwestionariusze poziomu przeżywanego stresu i podatności na stres

  • czynniki osłabiające naszą samoocenę

 

Dzień II – „Radzenie sobie i zapobieganie”

Dzień drugi będzie skupiał się na metodach radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym oraz na sposobach przeciwdziałania tym zjawiskom. Omówimy dotychczas stosowane przez uczestników strategie zaradcze i ich skuteczności oraz przedstawimy nowe metody. Rozwinięty zostanie temat pracy z trudnym klientem, omówimy kształtowanie postawy asertywnej w kontakcie z klientem, który jest roszczeniowy lub agresywny, zachowuje się w sposób niekulturalny. Uczestnicy dowiedzą się jak zwiększyć pewność siebie w takich sytuacjach i jak stawiać granice przy jednoczesnym okazaniu szacunku i zrozumienia klientowi. W tym dniu będziemy stawiać nacisk na nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności do wykorzystania natychmiast w codziennej pracy. Będziemy odkrywać optymalne dla indywidualnego uczestnika sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

 1. Wypalenie zawodowe – techniki radzenia sobie

  • praca z własnymi przekonaniami

  • motywacja

 2. Praca z trudnym klientem z elementami asertywności

  • trudny klient czy trudna sytuacja?

  • dystans emocjonalny w obsłudze klienta

  • rozwiązywanie sytuacji problemowych i techniki reakcji na zastrzeżenia

  • asertywny monolog wewnętrzny, świadomość praw osobistych i własnego kapitału

  • asertywna komunikacja – komunikat typu "ja"

  • reakcja na agresję

 3. Techniki radzenia sobie ze stresem

  • radzenie sobie ze stresem w życiu codziennym

  • techniki poznawcze

  • techniki relaksacyjne -stosowanie w codziennej pracy i poza nią

Korzyści ze szkolenia:

 • Zrozumienie mechanizmów wypalenia zawodowego i zwiększenie motywacji do zapobiegania wypaleniu zawodowemu i stresowi w pracy.

 • Zwiększenie samoświadomości na temat własnego poziomu stresu i zagrożenia wypaleniem zawodowym.

 • Rozwinięcie umiejętności asertywnych.

 • Poznanie technik skutecznej automotywacji.

 • Poznanie technik relaksacyjnych, a tym samym redukcja napięcia i wzmocnienie spokoju wewnętrznego.

SZKOLENIE JEDNODNIOWE

Typ szkolenia: zamknięte

Termin realizacji: do uzgodnienia z klientem

Miejsce realizacji: siedziba klienta lub miejsce wskazane przez klienta

Forma prowadzenia: wykład, prezentacja, ćwiczenia grupowe i indywidualne, testy, dyskusje. W szkoleniu bierze udział cały zespół 25 osób, prowadzone przez 1 trenera.

Czas trwania: 1 dzień szkoleniowy (8h szkoleniowych)

Program szkolenia:

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy na temat wypalenia zawodowego i stresu – jako głównej przyczyny wypalenia zawodowego. Uczestnicy dowiedzą się jakie predyspozycje osobowościowe zwiększają podatność na wypalenie zawodowe. Poznają uniwersalne metody radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym oraz sposoby przeciwdziałania tym zjawiskom. Dokonają autodiagnozy za pomocą testów.

 

1) Wypalenie zawodowe

 • wprowadzenie pojęcia wypalenia zawodowego

 • psychologiczny zespół objawów wypalenia zawodowego

 • trzy wymiary wypalenia

 • mechanizmy podtrzymujące wypalenie zawodowe

 • analiza predyspozycji osobowościowych i zawodowych

 

2) Stres

 • definicja i mechanizmy działania stresu

 • przyczyny powstawania stresu

 • reakcje na stres, następstwa psychofizyczne długotrwałego stresu

 • własne wzorce zachowania w sytuacji stresowej

 

3) Adekwatna samoocena jako czynnik profilaktyki

 • kwestionariusz autodiagnozy

 • kwestionariusze poziomu przeżywanego stresu i podatności na stres

 • czynniki osłabiające naszą samoocenę

 

4) Wypalenie zawodowe – techniki radzenia sobie

 • praca z własnymi przekonaniami

 • motywacja

 • asertywny monolog wewnętrzny, świadomość praw osobistych i własnego kapitału

 

5) Techniki radzenia sobie ze stresem

 • radzenie sobie ze stresem w życiu codziennym

 • techniki poznawcze

 • techniki relaksacyjne -stosowanie w codziennej pracy i poza nią

 

Korzyści ze szkolenia:

 • Zrozumienie mechanizmów wypalenia zawodowego i zwiększenie motywacji do zapobiegania wypaleniu zawodowemu i stresowi w pracy.

 • Zwiększenie samoświadomości na temat własnego poziomu stresu i zagrożenia wypaleniem zawodowym.

 • Poznanie technik skutecznej automotywacji.

 • Poznanie technik relaksacyjnych, a tym samym redukcja napięcia i wzmocnienie spokoju wewnętrznego.

Czy potrafisz odróżnić wypalenie zawodowe od zwykłego przemęczenia? Czy wiesz jak walczyć z wypaleniem? Radzić sobie ze stresem? Przeciwdziałać tym zjawiskom? Jeśli odpowiedziałaś/eś NIE na powyższe pytania to znaczy, że potrzebujesz naszej pomocy! Na szkoleniu z nami poznasz techniki wykorzystywane w walce z wypaleniem zawodowym i stresem!

 

Przed Tobą nowe wyznanie? Rozpoczynasz budowę swoje doświadczenie jako rekruter? Selekcja kandydatów do pracy i wybór właściwego wymaga znajomości technik rekrutacyjnych. Chcesz dowiedzieć się jak pozyskiwać wiarygodne informacje o kandydatach? Dowiedz się jak wygląda rekrutacja w świetle nowych wymagań ochrony danych osobowych. Nie wiesz o co możesz zapytać potencjalnego pracownika? Zapisz się już dziś i zdobądź zdolność pozyskania i zatrzymywania kompetentnych osób.

Poznaj narzędzia i metody diagnozy kwalifikacji i kompetencji pracownika!  

Nazwa szkolenia: Opisywanie i wartościowanie stanowisk pracy

Typ szkolenia: otwarte

Szkolenie dla: Szkolenie dedykowane jest pracodawcom oraz osobom, które są odpowiedzialne za powoływanie w organizacji stanowisk pracy lub zmianę i wartościowanie już istniejących.

Program szkolenia:

Po co organizacji opisy stanowisk pracy i ich wartościowanie?

Z czego czerpać informacje do określania struktury organizacyjnej firmy?

Określenie zadań przypisanych poszczególnym stanowiskom

Ustalanie wymogów kwalifikacyjnych dla stanowisk: Menadżerskich, Specjalistycznych, Wykonawczych

Budowanie modeli kompetencyjnych

Zasady tworzenia matrycy kompetencji

Przygotowywanie opisów stanowisk pracy - kluczowe elementy

Wartościowanie pracy, metody, skale

Określenie stanowisk kluczowych oraz określanie zakazu konkurencyjności

Przykładowe formularze

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: Kurs obejmuje 1 dzień szkoleniowy (8h)

Cena: 199,00 zł netto + VAT

Skuteczne wyznaczanie celów i zadań

Profesjonalnie wyposażona sala szkoleniowa w Poznaniu

Sukces w rekrutacji od czego on  zależy i jak go rozumieć? Często takim miernikiem może być liczba odpowiedzi/aplikacji jakie zostały przesłane w odpowiedzi na naszą ofertę. Ale czy na pewno dla przedsiębiorstwa możemy zakwalifikować to jak sukces? O sukcesie rekrutacji wg specjalistów mówimy wówczas kiedy oceniamy jakość przesłanych aplikacji oraz w konsekwencji wybranie i dopasowanie andabata do oczekiwań organizacji. Takiego, który wpiszę się w kulturę organizacyjną, będzie miał podobny system wartości,  realizuje postawione przed nimi zadania i zwiąże z organizacją na dłuższy czas. Jak to zrobić  dowiesz się na naszym szkoleniu.

Typ szkolenia: wykład połączony z ćwiczeniami i dyskusją grupową. Zajęcia mają charakter wykładowo - warsztatowy: praktyczne zadania grupowe, dyskusje, odgrywanie ról, opisy sytuacji i przypadków itp.

Po zakończeniu szkolenia mogą zostać wyznaczane dla uczestników działania poszkoleniowe: tj.: zadania wdrożeniowe - konkretne zadania pozwalające na zastosowanie pozyskanych podczas warsztatu wiedzy i umiejętności w swojej codziennej pracy.

Program szkolenia:

Rola rekrutera i jego kluczowe kompetencje w procesie rekrutacji.

Projektowanie optymalnego procesu rekrutacyjnego z uwzględnieniem najskuteczniejszych metod dotarcia do kandydatów.

Nowoczesne narzędzia rekrutacyjne i ich dobór pod kątem profili stanowiskowych. Projektowanie zadań rekrutacyjnych w organizacji.

Najlepsze praktyki – co się sprawdza na rynku? Czynniki sukcesu i niepowodzenia w procesach rekrutacyjnych.

Candidate Experience – budowanie pozytywnego doświadczenia z relacjach z kandydatami. Kanały komunikacji z kandydatami.

Raportowanie działań rekrutacyjnych.

Narzędzia ATS – nowoczesne rozwiązania w rekrutacji.

RODO w procesie rekrutacyjnym.

 

Zajęcia mają charakter wykładowo - warsztatowy: praktyczne zadania grupowe, dyskusje, odgrywanie ról, opisy sytuacji i przypadków itp.
Po zakończeniu szkolenia mogą zostać wyznaczane dla uczestników działania poszkoleniowe: tj.: zadania wdrożeniowe - konkretne zadania pozwalające na zastosowanie pozyskanych podczas warsztatu wiedzy i umiejętności w swojej codziennej pracy.

Kurs uruchamiamy po zebraniu się grupy warsztatowej - min. 6 osób.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA - 1 dzień (8h)

Cena: 199,00 zł + VAT

Wypalenie zawodowe

Już wkrótce zdradzimy więcej szczegółów dotyczących tego szkolenia! Bądź na bieżąco!   

  

Akademia Menadżera

Znasz przypadki złej komunikacji i braku przepływu informacji w zespole? Jesteś liderem zespołu, menedżerem lub pełnisz funkcję kierowniczą? Czy wiesz jak ważna jest motywacja pracowników i wsłuchiwanie się w ich potrzeby?

Osiąganie wysokich wyników będzie możliwe dzięki współpracy całego zespołu! Zgrany team skutkuje powodzeniem projektów, z którymi zmierza się firma.

Poznaj metody skutecznego zarządzania zespołem. Liczy się umiejętne wydawanie poleceń, motywowanie, rozliczanie ale również zarządzanie konfliktem w zespole. Nie bagatelizuj kłótni i nieporozumień. Dobra komunikacja i dobre zarządzanie przełożą się na satysfakcjonujący efekt dla zespołu i całej organizacji.

Typ szkolenia: Otwarte

Szkolenie dla: Przekazanie wiedzy na temat metod i technik zarządzania a w efekcie nabycie praktycznych umiejętności zarządzaniu zespołem po to aby odnosić sukcesy w zarządzaniu ludźmi.

Program szkolenia:
Cechy współczesnego kierowania zespołem
Proces zarządzania czyli planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie.
Pojęcie motywacji i motywowania pracowników
Style kierowania
Lider a menedżer – przewodzenie a zarządzanie, jaka jest najskuteczniejsza metoda?
Problemy osoby kierującej zespołem
Skuteczne wydawanie poleceń
Zarządzanie konfliktem w zespole

Zajęcia mają charakter wykładowo - warsztatowy: praktyczne zadania grupowe i indywidualne, dyskusje, odgrywanie ról, kwestionariusze indywidualne, opisy sytuacji i przypadków itp.
Po zakończeniu szkolenia mogą zostać wyznaczane dla uczestników działania poszkoleniowe: tj.: zadania wdrożeniowe - konkretne zadania pozwalające na zastosowanie pozyskanych podczas warsztatu wiedzy i umiejętności w swojej codziennej pracy.

Kurs uruchamiamy po zebraniu się grupy warsztatowej- min. 6 osób.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: - 2 dni (16h)


Cena: 390,00 zł + VAT

Czy w Twojej organizacji występuje problem z przepływem informacji w zespole lub pomiędzy firmą, a klientem? Zauważasz przypadki złej komunikacji świadczącej o pogorszeniu się relacji w zespole? Zarówno komunikacja wewnątrz organizacji, jak i ta na zewnątrz jest niezwykle istotna mając na względzie dobro i sukces całej firmy. Odpowiednia kultura organizacyjna przyczynia się do poprawnego i „zdrowego” funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Dbając o wysoką kulturę organizacji stworzymy odpowiednie standardy i relacje zauważalne zarówno dla pracowników jak i klientów.

Zapisz się już dziś i poznaj techniki skutecznej komunikacji! Twoje polecenia i wypowiedzi staną się zrozumiałe dla odbiorców. Postaw na efektywną współpracę z zespołem i klientami dzięki korzystaniu z nowo poznanych metod. Nie zwlekaj!

Typ szkolenia: otwarte

Szkolenie dla: Rozwijanie umiejętności w zakresie efektywnego przekazywania informacji pracownikom oraz poszerzanie elastyczności w zakresie stosowania różnego rodzaju komunikatów menadżerskich. Rozwijanie umiejętności w zakresie udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej.

Program szkolenia:

Komunikacja założenia teoretyczne 

Komunikacja wewnętrzna twojej firmy

Komunikacja w kierowaniu sytuacyjnym

Mechanizmy budowania relacji z ludźmi

Unikanie popełniania błędów w komunikacji 

Komunikacja motywacyjna 

Zasady delegowania zadań

Konstruktywna informacja zwrotna

Wydawanie i egzekwowanie poleceń

Komunikacja między działami i samodzielnymi pracownikami

 

Zajęcia mają charakter wykładowo- warsztatowy: praktyczne zadania grupowe i indywidualne, dyskusje, odgrywanie ról, kwestionariusze indywidualne, opisy sytuacji i przypadków itp.

Po zakończeniu szkolenia mogą zostać wyznaczone dla uczestników działania poszkoleniowe tj.: zadania wdrożeniowe- konkretne zadania pozwalające na zastosowanie pozyskanych podczas warsztatu wiedzy i umiejętności w swojej codziennej pracy.

Kurs uruchamiamy po zebraniu się grupy warsztatowej- min. 6 osób.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 2 dni (16h)

Cena: 390,00 zł + VAT

Początkujący rekruter

Z rozwojem firmy i budowaniem strategii biznesowej nierozerwalnie związani są ludzie.  Wykorzystanie zróżnicowanych i dobrze dopasowanych umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi zagwarantuje sukces Twoim pomysłem,  projektom lub organizacji.  Poznaj dobre praktyki zarządzania zasobami ludzkimi oraz sprawdzone metody, którymi posłużysz się w swojej organizacji.  Odpowiednie ZZL jest niezbędny narzędziem do sukcesu. Poznaj profesjonalne narzędzia wspierające zarządzanie ludźmi, które pomogą Tobie motywować i zatrzymać pracowników w tych niepewnych dla pracodawcy czasach.

Typ szkolenia: otwarte

Szkolenie dla: Poznanie najważniejszych trendów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz metod i narzędzi do wykorzystania w organizacji

Program szkolenia:

Zarządzanie zasobami ludzkimi w czasie globalizacji, kryzysu lub wzrostu gospodarczego

Restrukturyzacja zatrudnienia czy to tylko zwalnianie?

Rola działów personalnych oraz menadżerów a sukces organizacji 

Proces rekrutacji- na co stawiać?

Zasady komunikacji wewnętrznej

Fuzje i przejęcia

Systemy motywacyjne w firmie

Jak i po co wdrażać systemy ocen okresowych?

Rozwój przez szkolenia  

 

Zajęcia mają charakter wykładowo- warsztatowy: praktyczne zadania grupowe i indywidualne, dyskusje, odgrywanie ról, kwestionariusze indywidualne, opisy sytuacji i przypadków itp.

Po zakończeniu szkolenia mogą zostać wyznaczone dla uczestników działania poszkoleniowe tj.: zadania wdrożeniowe- konkretne zadania pozwalające na zastosowanie pozyskanych podczas warsztatu wiedzy i umiejętności w swojej codziennej pracy.

Kurs uruchamiamy po zebraniu się grupy warsztatowej- min. 6 osób.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 2 dni (16h)

Cena: 390,00 zł + VAT

Chcesz dowiedzieć się na czym polega proces analizy pracy? Zapraszamy na szkolenie, dzięki któremu poznasz sprawdzone metody i narzędzia służące do wartościowania stanowisk pracy. Z nami nauczysz się poprawnie przeprowadzić proces wartościowania pracy oraz sposoby budowania tabel płacowych. Zapoznaj się z metodologią i narzędziami służącymi do poprawnego opisu stanowisk. Postaw na rekomendowane działania oparte na dobrych praktykach wdrożeniowych.

Typ szkolenia: otwarte

Szkolenie dla: Szkolenie dedykowane jest pracodawcom oraz osobom, które są odpowiedzialne za powoływanie w organizacji stanowisk pracy lub zmianę i wartościowanie już istniejących. 

Program szkolenia:

Po co organizacji opisy stanowisk pracy i ich wartościowanie?

Z czego czerpać informacje do określania struktury organizacyjnej firmy?

Określenie zadań przypisanych poszczególnym stanowiskom

Ustalanie wymogów kwalifikacyjnych dla stanowisk: Menadżerskich, Specjalistycznych, Wykonawczych

Budowanie modeli kompetencyjnych

Zasady tworzenia matrycy kompetencji

Przygotowywanie opisów stanowisk pracy - kluczowe elementy

Wartościowanie pracy, metody, skale

Określenie stanowisk kluczowych oraz określanie zakazu konkurencyjności

Przykładowe formularze

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: Kurs obejmuje 1 dzień szkoleniowy (8h)

Cena: 199,00zł netto + VAT

Opisywanie i wartościowanie stanowisk pracy

Zarządzanie zespołem

Motywowanie źródłem sukcesu w organizacji

Komunikacja w zarządzaniu

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

Szkolenia 

Skuteczna rekrutacja

Wróć

Zapisz się

Pobierz pdf

Wróć

Zapisz się

Pobierz pdf

Wróć

Znajdź nas na: